Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty:

język polski - 14 maja 2024
matematyka – 15 maja 2024
język obcy – 16 maja 2024

Dodatkowy termin egzaminu: 10, 11, 12 czerwca 2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych uchwalone przez Radę Pedagogiczną:

2.11.2023; 29.04.2024; 30.04.2024; 2.05.2024; 31.05.2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

Rekrutacja elektroniczna

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43
telefon: 882 435 077


e-mail: poczta@sp19.lublin.eu
www.sp19.lublin.eu
Adres ESP na ePUAP /sp19lublin/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: sp19@iod.lublin.eu