Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 3

1999

11 marca - uchwała Rady Miasta w sprawie założenia Gimnazjum nr 19 w Lublinie
1 września  - pierwsza inauguracja roku szkolnego w nowej szkole

2002


kwiecień - przeprowadzenie pierwszego egzaminu gimnazjalnego
czerwiec - opuszczenie szkoły przez pierwszych absolwentów

2003


1 września  - utworzenie pierwszej w regionie sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim na mocy porozumienia międzynarodowego pod patronatem rządu i Ambasady Hiszpanii
18 października  - nadanie szkole imienia Józefa Czechowicza oraz sztandaru na mocy uchwały Rady Miasta Lublin
Początek modernizacji budynku szkoły - wymiana dachu, remont sanitariatów i sali gimnastycznej

2004


8 czerwca  - podpisanie porozumienia o współpracy i wymianie młodzieży z niemiecką szkołą w Erlangen

2006


maj  - nawiązanie współpracy i zapoczątkowanie wymiany młodzieży ze szkołami w Saragossie i Madrycie
1 września - pierwsi absolwenci sekcji dwujęzycznej uczniami nowo utworzonej sekcji dwujęzycznej w IX LO im. Mikołaja Kopernika

2010


20 kwietnia - posadzenie "Dębu Pamięci" ku czci ppłk Adama Odrowąża - Wysockiego w ramach ogólnopolskiej akcji "Katyń - ocalić od zapomnienia"

2012


16 kwietnia  - otwarcie nowego boiska sportowego z udziałem władz miasta oraz zespołu piłkarek ręcznych MKS Lublin


czerwiec 2011, 2013 i 2015

 

- otrzymanie Pucharu Prezydenta miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym

2013


11 grudnia  - uroczyste rozpoczęcie pilotażowej edycji programu "Korona Polskiego Wychowania" realizowanego we współpracy z fundacją "Szczęśliwe Dzieciństwo"
2013/2014 - zmiana wyglądu szkoły - termomodernizacja i nowa elewacja budynku

2014


kwiecień  - podpisanie porozumienia o współpracy z Lubelskim Parkiem Naukowo - Technologicznym - objęcie patronatem naukowym klas matematyczno - przyrodniczych
5 czerwca  - jubileusz 10-lecia sekcji dwujęzycznej i 15-lecia istnienia szkoły

2015


wrzesień - program "Korona Polskiego Wychowania" staje się programem wychowawczym szkoły
październik  - podpisanie porozumienia o współpracy z Teatrem im. H. Ch. Andersena i objęcie patronatem klas dziennikarsko - artystycznych
16 października  - pierwsze Lubelskie Forum Mediacji Rówieśniczej Uczniów Gimnazjów Miasta Lublin organizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie przy współpracy Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

2017


2 lutego - uchwała Rady Miasta w sprawie przekształcenia Gimnazjum nr 19 w Szkołę Podstawową nr 19
1 września - pierwsza inauguracja roku szkolnego w nowej szkole

Rekrutacja elektroniczna

1 września 2003

Trzecia ważna karta ze szkolnej kroniki nosi datę 1 września 2003 – inauguracja nowego roku szkolnego, niby tak jak zwykle, a jednak inaczej: władze miasta, sekretarz Ambasady Hiszpanii, liczne media, błyski fleszów, onieśmieleni pierwszoklasiści, bo nagle stali się tacy ważni - uczniowie pierwszej w regionie, czwartej w Polsce sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. Sekcja dwujęzyczna otworzyła przed szkolą i młodzieżą nowe, niezwykłe możliwości rozwoju, współpracy, poznania świata. Zyskaliśmy jeszcze coś więcej… - własny wizerunek, rozpoznawalność w środowisku - nie tylko lubelskim. Powstanie sekcji dodało nam odwagi, ruszyliśmy dalej i w 2004 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy i wzajemnych kontaktach z niemiecką szkołą w Erlangen, aktualne do dziś, nawiązaliśmy też współpracę ze szkołami w Saragossie, a potem w Madrycie.

18 października 2003

I kolejna ważna karta – 18 października 2003 roku – na mocy uchwały Rady Miasta nadanie szkole imienia Józefa Czechowicza. W tym dniu przybyła do szkoły na Czwartku rodzina poety odnaleziona koło Lwowa i wielu wybitnych lublinian. Czechowicz otworzył nas na środowisko lokalne, na współpracę - z Muzeum Literackim, z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, lubelskim środowiskiem poetów, środowiskiem naukowym. Włączył nas w życie kulturalne miasta.

1 września 1999

Jest wiele ważnych kartek w naszym szkolnym kalendarzu minionych 17 prawie lat istnienia szkoły. Na pewno jedną z najważniejszych jest ta z datą 1 września 1999 roku – pierwsze rozpoczęcie roku w nowej szkole. Na dworze było chłodno i dżdżysto, a w sercach gorąco od emocji i kłębiących się myśli: jak będzie? czy się uda? Przed szkołą - wielu gości i 126 gimnazjalistów, 11 nauczycieli, wielu rodziców przeżywających te chwile nie mniej niż ich dzieci… Z tymi pierwszymi gimnazjalistami byliśmy szczególnie związani, znaliśmy każdego z imienia, wielu poznaliśmy jeszcze bliżej. Już nigdy potem nie było to możliwe… Dlatego też gdy w czerwcu 2002 roku opuszczali szkolne mury, czuliśmy wielkie wzruszenie…