Szanowni Rodzice i przyszli Uczniowie

Szkoła Podstawowa nr 19 nawiązuje do pięknej tradycji europejskiej kultury, cywilizacji i edukacji.

Celem naszej działalności jest przygotowanie młodych ludzi do życia we współczesnym społeczeństwie, zapewnienie im możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, społecznego, moralno-duchowego, fizycznego zgodnie z ich potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami oraz wdrożenie do dalszego kształcenia.
Dążymy do tego, by uczeń z "19" miał odwagę być mądrym człowiekiem. Wierzymy, że przygotowany do samodzielnego działania, a także do współpracy w grupie będzie otwarty na potrzeby innych ludzi, będzie postępował zgodnie z zasadami godności, honoru, tolerancji i demokracji.

Pragniemy nauczyć młodzież szacunku do dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu i kraju, czyli małej i dużej ojczyzny przy jednoczesnym otwarciu na kulturę Europy i świata. Tworzymy szkołę o przyjaznej i życzliwej atmosferze, tętniącą życiem - wolną od szkolnej nudy i rutyny. Proponujemy więc bogatą ofertę zajęć edukacyjnych: przedmioty nadobowiązkowe, koła zainteresowań, zajęcia pozaszkolne w muzeach, teatrze, filharmonii, galerii. Organizujemy też wiele różnorodnych konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Zależy nam na budowaniu trwałych więzi ze środowiskiem - tym najbliższym, szkolnym i trochę dalszym - lokalnym. W tym celu tworzymy szkolną tradycję i zwyczaje: rajd integracyjny klas pierwszych, uroczyste pasowanie na ucznia, przegląd teatrów klasowych, promocję szkolnych talentów oraz uroczyste spotkania dyrektora z najlepszymi uczniami i ich rodzicami. Nawiązaliśmy również kontakty z placówkami naukowymi i kulturalnymi Lublina. Odwiedzają nas studenci UMCS i KUL, prowadząc różnorodne zajęcia, m.in. bardzo ciekawe spotkania z filozofią. Zapraszamy na lekcje psychologów i innych specjalistów, którzy pomagają młodzieży lepiej poznać siebie i sztukę godnego życia.

W procesie wychowania młodego człowieka solidnie i odpowiedzialnie współdziałają wychowawcy, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz środowisko lokalne.
Wspólnie dążymy do tego, by nasi absolwenci żyli mądrze, uczciwie i starali się być szczęśliwi.


Elżbieta Bolibok   

Rekrutacja elektroniczna

Dyrektor - mgr Beata Teter