Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 3

Nasze Gimnazjum Nr 19 wzięło udział w Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Gazety Wyborczej", portalu Gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

W akcji "Szkoła z klasą" chodziło o to, aby podnieść jakość własnej pracy, aby lepiej uczyć. Te szkoły, których udział w akcji zakończył się sukcesem, otrzymały tytuł "Szkoły z klasą" i zostaną umieszczone w "Przewodniku po szkołach z klasą", który zostanie wydany. Zaliczyliśmy sześć zadań (spośród 30 proponowanych), odpowiadających sześciu zasadom szkoły z klasą.

Oto te zadania:

1. SZKOŁA DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA.
Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.
Zadanie 1 D: Lepiej przygotować do egzaminów

2. SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE.
Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, są oceniani według jasnych i jawnych zasad.
Zadanie 2 B: Poinformujmy, jak oceniamy

3. SZKOŁA UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT.
Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.
Zadanie 3 C: Festiwal nauki

4. SZKOŁA ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI.
Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.
Zadanie 4 E: Młodzi obywatele

5. SZKOŁA POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT.
W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.
Zadanie 5 D: Szkoła bez przemocy

6. SZKOŁA PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI.
Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.
Zadanie 6 C: Więcej kultury

Więcej informacji o akcji "Szkoła z klasą"

Rekrutacja elektroniczna

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43
telefon: 882 435 077


e-mail: poczta@sp19.lublin.eu
www.sp19.lublin.eu
Adres ESP na ePUAP /sp19lublin/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: sp19@iod.lublin.eu