Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 3

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza zaprasza absolwentów oddziałów „0” do klasy pierwszej. Nasza szkoła to „Otwarta szkoła”, która łączy tradycję z nowoczesnością. Nasze motto „Bezpiecznie w szkole – odważnie w świat!” przyświeca w codziennej pracy. Dlaczego właśnie Szkoła Podstawowa nr 19? Ponieważ ma wyjątkowy klimat, oparty na budowaniu szkolnej tradycji i dobrych relacjach nauczyciel – uczeń - rodzic.

Co nas wyróżnia, jakie są nasze atuty…

 1. Pracujemy w systemie jednozmianowym – lekcje trwają od 8.00 do 15.00.
 2. W szkole nie ma dzwonków - dzięki temu jest ciszej i spokojniej.
 3. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dzięki której nasi absolwenci uzyskują najwyższe wyniki z egzaminów.
 4. Naszym uczniom oferujemy:
  • opiekę logopedy, pedagoga specjalnego, pedagoga i psychologa
  • indywidualną ścieżkę rozwoju ucznia – tutoring szkolny
  • indywidualizację pracy z uczniem – rozwijanie zdolności, diagnozowanie potrzeb
  • doradztwo zawodowe
 5. Rozwijamy umiejętności językowe, przedmiotowe, społeczne:
  • realizujemy w miarę możliwości międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołami w Niemczech i Hiszpanii
  • bierzemy udział w innowacyjnych programach i projektach edukacyjnych: Laboratoria przyszłości, Lekcja: Enter!, Poznaj Polskę, Akademia Puchatka, Mediatorzy Rówieśniczy, Przedsiębiorcze dzieciaki, Bankowcy dla edukacji
  • uczestniczymy w programach i projektach prozdrowotnych: Szkoła promująca zdrowie, Trzymaj formę!, Jedz z głową, Zdrowo jem, więcej wiem, Bezpieczna szkoła, Program dla szkół
  • realizujemy programy profilaktyczne: Apteczka Pierwszej pomocy emocjonalnej, Strażnicy uśmiechu, Spójrz inaczej, Mediacje rówieśnicze, Zero waste, Program profilaktyki czerniaka
  • bierzemy udział w akcjach charytatywnych: Bohater-ON, Ile waży św. Mikołaj?, Góra grosza, zbiórka nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia
  • współpracujemy z instytucjami – wyższymi uczelniami, bibliotekami, Domem Słów, Domami Kultury
 6. Mamy zadbany, dobrze wyposażony budynek:
  • tablice multimedialne, projektory, komputery, wielofunkcyjne boisko, siłownię
  • salę do gimnastyki korekcyjnej i tańca
  • bibliotekę z bogatymi zbiorami multimedialnymi
  • czytelnię z kącikiem do cichego odpoczynku
  • przestrzeń korytarzy umożliwiająca relaks i odpoczynek
  • stołówkę
  • szafki dla uczniów na ubranie i podręczniki
  • Ogród Twórczości – zielony teren rekreacyjny
 7. Udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z orzeczeniami, opiniami, szczególnie uzdolnionych oraz potrzebujących wsparcia  (np. zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne)
 8. Zapewniamy bezpłatną opiekę pielęgniarki i stomatologa.

Uczniom klas I proponujemy…

 1. Bezpieczeństwo i opiekę podczas zajęć lekcyjnych.
 2. Lekcje w godzinach 8.00 do 13.15.
 3. Ciekawe zajęcia w czasie pobytu w świetlicy w godzinach 6.30 – 17.00.
 4. Nauczycieli dobrze przygotowanych do pracy z młodszymi dziećmi.
 5. Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (w szkole, bezpłatnie):
  • zajęcia językowe: angielski, hiszpański lub niemiecki
  • naukę gry w szachy
  • zajęcia matematyczne i logiczne
  • naukę kodowania i programowania
  • zajęcia ruchowe: taniec, rytmikę lub gimnastykę korekcyjną
  • zajęcia artystyczne (plastyczne, quilling, chór)
  • pomoc w odrabianiu lekcji
 6. Opiekę logopedy, psychologa i pedagoga.
 7. Możliwość udziału w zajęciach odpłatnych na terenie szkoły: nauka języka hiszpańskiego, tańce, nauka gry na gitarze, karate.
 8. Ciekawą ofertę edukacyjną w klasach starszych, wielokierunkowy rozwój (języki obce, przedmioty artystyczne, przedmioty przyrodnicze, informatyka, sport).

 

Rekrutacja elektroniczna