Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 3

Terminy zapisów do klasy I Szkoły Podstawowej na rok 2023/2024

od 27 lutego do 13 marca 2023 r. kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 19
od 21 do 28 marca 2023r.
kandydaci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 19

 

Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie SP 19

Do Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w terminie od 27 lutego do 13 marca 2023 r. zapisywane będą dzieci zameldowane lub zamieszkujące w obwodzie szkoły. Rodzice dziecka składają Zgłoszenie (wniosek zgłoszeniowy) w systemie elektronicznym lub w sekretariacie szkoły. Przy zapisie dziecka do szkoły konieczne są podpisy obojga rodziców. Prosimy Rodziców o zapisanie dziecka w terminie, gdyż później może nie być miejsc.

Rekrutacja kandydatów zamieszkałych poza obwodem SP 19

Dzieci zamieszkałe poza obwodem będą mogły być zapisane w terminie od 21 do 28 marca 2023 r., jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Rodzice składają Wniosek (wniosek rekrutacyjny) w systemie elektronicznym lub w sekretariacie szkoły.

W przypadku zainteresowania zapisem do klasy I do naszej szkoły, lub trudnościami w samodzielnym złożeniu zgłoszenia w systemie elektronicznym, prosimy o kontakt z sekretariatem 81 747 89 43 lub 882 435 077.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: Zgłoszenie albo wniosek rekrutacyjny – oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest gmina Lublin. Jeżeli dziecko nie zakwalifikuje się do żadnej z wybranych szkół, rodzic powinien zgłosić się do szkoły obwodowej. 

Zapisy i rekrutacja prowadzone będą z zastosowaniem systemu elektronicznego dostępnego na portalu edu.lublin.eu - dostęp dla rodziców kandydatów z panelu aplikacje dla rodziców:

https://lublin.eu/edu/projekt/aplikacje-dla-rodzicowkandydatow/

lub poprzez aplikację Vulcan NABÓR na stronie szkoły: https://sp19.lublin.eu/

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin:

Zarządzenie nr 95/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2023/172,28338,2,1,1,ver.html

Terminy zapisów i rekrutacji
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-szkol-podstawowych/

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-495xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-obowiazujacych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-,33,27843,2.html

Obwód SP19

Rekrutacja elektroniczna