Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 3

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

 

Witamy w naszej szkole!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Zapraszamy do szkoły kameralnej, przyjaznej i bezpiecznej.

Jacy jesteśmy? Przyjaźnie nastawieni do ucznia i skupieni na naszej pracy. Przywiązujemy ogromną wagę do dobrego klimatu szkoły i budowania więzi z wychowankami.

Otwarci na innowacje dydaktyczne, przywiązani jednak do tradycyjnych wartości w wychowaniu dążymy do tego, aby każdy uczeń, z naszą pomocą, odnalazł drogę indywidualnego rozwoju.

Jak kształcimy najmłodszych?

Uczniom klas I-III zapewniamy naukę, zabawę i opiekę w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i świetlicowych. Dzieci uczą się także poza szkoła, uczestnicząc w ciekawych warsztatach, spotkaniach, wycieczkach organizowanych przez osoby i instytucje współpracujące z nami.

Edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą i informatyczną prowadzi nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zarazem wychowawca klasy, natomiast naukę języka angielskiego, religii/etyki, rytmiki oraz zajęcia na basenie i pozalekcyjne prowadzą specjaliści w danej dziedzinie.

Dzieci mają do swojej do dyspozycji wydzieloną i specjalnie przygotowaną przestrzeń z nowocześnie wyposażoną salą lekcyjną i świetlicą, stołówką, biblioteką, indywidualnymi szafkami na ubrania i przybory szkolne.

Nad rozwojem i bezpieczeństwem dziecka czuwają pedagodzy i pracownicy szkoły - świetnie przygotowani do swojej pracy, życzliwi i przyjaźni, bardzo zaangażowani we współpracę z dzieckiem i jego rodzicami.

Co proponujemy uczniom klas I?

1. Zajęcia codziennie od godziny 8.00 w kameralnej szkole, w której nie będą anonimowi.

2. Konkurencyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych w czasie pobytu w świetlicy, jako alternatywę dla płatnych zajęć pozaszkolnych, na które trzeba dodatkowo dowozić dziecko – nasze odbywają się na miejscu i bezpłatnie:

 • Dodatkowe zajęcia z angielskiego
 • Nauka innych języków obcych – hiszpański lub niemiecki
 • Zajęcia uczące logicznego myślenia –„Szachy dla każdego”, rozwijające kompetencje matematyczne – „Sprawnie liczę”
 • Zajęcia ruchowe: rytmika, taniec, gimnastyka korekcyjna, gry zespołowe
 • Zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, teatralne
 • Program „Poczytaj mi Przyjacielu”
 • „Akademia dobrych manier” – zajęcia z savoir-vivru
 • Pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia wspierające w pokonywaniu trudności w nauce.

3. Opiekę logopedy, pedagoga, psychologa, stomatologa i pielęgniarki.

4. Zajęcia na basenie w SP 23 w ramach wychowania fizycznego.

5. Obiady w stołówce szkolnej.

 

Na życzenie rodziców, we współpracy z odpowiednimi podmiotami, możemy zorganizować na terenie szkoły zajęcia płatne, np. naukę gry na instrumentach, naukę języka obcego, zajęcia z programowania lub inne.

Rekrutacja elektroniczna