Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 3

MŁODZI ZDOLNI Z LUBLINA – program edukacyjny

realizowany we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji,

dotowany z funduszy UE.

Uczestnicy: uczniowie klas piątych, 2 grupy 10 – osobowe z 5a i 5b i ich rodzice.

Prowadzący zajęcia: pracownicy naukowo-dydaktyczni WSEI , edukatorzy, psycholodzy – specjaliści w danej dziedzinie.

Koordynator programu z ramienia szkoły : Agnieszka Kazana

Główny cel programu: wspieranie rozpoznawania zdolności uczniów, rozwój ich zainteresowań i kompetencji kluczowych, czyli umiejętności uniwersalnych, niezbędnych w dalszym kształceniu i na rynku pracy m.in.

 • umiejętności matematyczno-przyrodniczych; umiejętności posługiwania się językami obcymi; ICT –znajomość nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; umiejętności rozumienia, kreatywności; innowacyjności; przedsiębiorczości; krytycznego myślenia; rozwiązywania problemów; umiejętności uczenia się; umiejętności pracy zespołowej i budowania relacji interpersonalnych.

Bloki tematyczne:

 • Odkrywamy swoje talenty - 10h ( indywidualny profil uzdolnień w oparciu o koncepcję Gardnera )
 • Odkrywam talenty z rówieśnikami – 12h ( umiejętność pracy zespołowej , krytycznego myślenia)
 • Odkrywam kreatywne sposoby myślenia i rozwiązywania problemów – 18h (nowoczesne technologie edukacyjne LegoWeDo oraz Minecraft EOU )
 • Odkrywam świat nauki – 12 h zajęcia w siedzibie WSEI
 • Dzień Odkrywców - konferencja podsumowująca


Czas trwania programu: od września 2018 do czerwca 2019.

Oferta dla rodziców:

W ramach oferty edukacyjnej projektu „Młodzi zdolni z Lublina” zaplanowano cykl 8 – godzinnych spotkań dla rodziców ”Wspieram swoje dziecko”, służących rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych oraz wspierania dzieci w rozwoju zdolności i zainteresowań. Podniesienie kompetencji rodziców będzie miało znaczenie dla jakości wsparcia udzielanego przez nich dzieciom.

Podsumowanie I semestru realizacji programu.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 młodzi uczniowie zidentyfikowali indywidualny profil uzdolnień w oparciu o koncepcję Gardnera - „Odkrywamy swoje talenty”. Podczas cyklu 12 godzin zajęć „Odkrywam talenty z rówieśnikami” nabywali umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, podnosili kompetencje wspierające rozwój uzdolnień, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów. Kolejny 18 – godzinny blok zajęć to warsztaty „Odkrywam kreatywne sposoby myślenia i rozwiązywania problemów” z wykorzystaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych: Lego WeDo oraz Minecraft EDU.

Rekrutacja elektroniczna