Od 2009 roku w naszej szkole działa SZOK - Szkolny Ośrodek Kariery, prowadzony przez doradcę zawodowego - Monikę Borowską.
Wszyscy chętni uczniowie mogą otrzymać pomoc przy wyborze dalszej drogi edukacyjnej.


Działania doradcy zawodowego obejmują:

 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • pomoc w wyborze szkoły i zawodu uczniom z problemami zdrowotnymi,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych,

Zajęcia z uczniami to:

 • poznawanie różnych zawodów,
 • poznawanie osobowości,
 • autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,
 • konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
 • poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych
 • pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej,
 • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

Rekrutacja elektroniczna

Informacje dla rodziców:

Edukacyjno-zawodowy niezbędnik dla rodzica gimnazjalisty
www.wup.lublin.pl/wup/download/poradnictwo/niezbednik.pdf

Bądź sobie szefem - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
www.wup.lublin.pl/wup/download/.../badz-sobie-szefem-2014.pdf

7 dni poszukiwania pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
http://wup.lublin.pl/wup/foty/fckeditor/File/ciz/poradnictwo/publikacje/poradnik_7dni.pdf

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną
http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=596


Dla ucznia i dla rodzica
http://www.kluczdokariery.pl/
na tej stronie można za pomocą testów poznać inne cechy charakteru, które wpływają na rozwój kariery