Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Szkoła z oddziałami dwujęzycznym

z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii

 • 1
 • 2
 • 3

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „Mistrz bajek i komedii – Aleksander Fredro”

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie oraz Związek Literatów Polskich oddział w Lublinie, serdecznie zapraszają uczniów klas VII-VIII z całej Polski do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem „Mistrz bajek i komedii – Aleksander Fredro”.
Honorowym Patronatem konkurs objęła Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, oraz Pan Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Regulamin konkursu

Celem programu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych i rozwijanie wśród dzieci tych kompetencji, które w przyszłości będą poszukiwane na rynku pracy i przyczynią się do rozwoju ich kariery zawodowej. Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Projekt „Przedsiębiorcze dzieciaki” jest innowacyjny w skali całego kraju. Uczestnicy projektu – dzieci w wieku 6-10 lat – mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, rozwijając przy tym tzw. kompetencje miękkie, m.in. umiejętność pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, wiarę we własne możliwości, kreatywność, zdolność do planowania i konsekwentnej realizacji przedsięwzięć.

- „Przedsiębiorcze Dzieciaki” to projekt bardzo wartościowy i ważny – jest wspaniałym przykładem nauki poprzez zabawę. Poznawanie nowych, ciekawych zagadnień, związanych z gospodarką miasta i szeroko rozumianą przedsiębiorczością oraz odkrywanie możliwości, jakie w kwestiach zawodowych daje Lublin, aktywizuje dzieci od najmłodszych lat i sprawia, że w kreatywny sposób podchodzą do wyboru przyszłej ścieżki edukacji, dzięki czemu po jej zakończeniu pewniej wkroczą na rynek pracy. Wycieczki do lubelskich firm oraz zakładów produkcyjnych to nie tylko rozrywka i możliwość poznania nieznanego dotąd świata – to również cenna lekcja dla dzieci, które w przyszłości staną się pracownikami i pracodawcami, i z pewnością wykorzystają w praktyce poznane mechanizmy biznesowe i nabyte umiejętności interpersonalne - mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt jest realizowany we współpracy z lubelskimi firmami oraz przedstawicielami przemysłów kreatywnych. W 2021 r. udział wzięło w nim 370 dzieci z 15 placówek oświatowych z Lublina, 23 nauczycieli oraz 26 studentów. Zostało przeprowadzonych 60 godzin zajęć lekcyjnych, zorganizowano 35 wizyt w lubelskich przedsiębiorstwach oraz spędzono ponad 40 godzin w halach produkcyjnych, gdzie dzieci na własne oczy mogły zobaczyć proces przygotowywania kultowych, lubelskich produktów lub przekonać się, jak wygląda praca na różnych stanowiskach. Jednak projekt to nie tylko liczby – to przede wszystkim niekończące się pomysły biznesowe i rozwój kreatywności, która w przyszłości przełoży się na rosnący poziom przedsiębiorczości wśród młodzieży i absolwentów wkraczających na rynek pracy po zakończeniu edukacji.

Rekrutacja elektroniczna

Poczta UM

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43
telefon: 882 435 077


e-mail: poczta@sp19.lublin.eu
www.sp19.lublin.eu
Adres ESP na ePUAP /sp19lublin/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: sp19@iod.lublin.eu

Labolatoria_przyszłości plakat

Labolatoria_przyszłości plakat