Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
z oddziałami gimnazjalnymi

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Szkoła z oddziałami dwujęzycznym

z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii

 • 1
 • 2
 • 3

„Książka moim przyjacielem”- najpiękniejsza zakładka do książki.

Jeżeli chcesz mieć wiernego Przyjaciela – Książkę, to przygotuj dla niej prezent: własnoręcznie wykonaną zakładkę.

Zapraszamy DZIECI Z KLAS „0” do udziału w KONKURSIE !!!

szczegóły (plik PDF)

załącznik 1 (plik DOC)

Międzyszkolny Konkurs Literacki

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie literackim.
Cele konkursu:

 • Zainspirowanie uczniów do refleksji na temat przyjaźni.
 • Propagowanie właściwych wzorców zachowań.
 • Zwrócenie uwagi na potrzebę tolerancji i poszanowania godności innych osób.
 • Zachęcenie uczniów szkół podstawowych do doskonalenia umiejętności tworzenia własnych tekstów na tematy z życia codziennego.

Regulamin konkursu (plik PDF)

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43


e-mail: poczta@sp19.lublin.eu
www.sp19.lublin.eu

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: sp19@iod.lublin.eu