Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Szkoła z oddziałami dwujęzycznym

z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii

 • 1
 • 2
 • 3

Terminy zapisów do klasy I Szkoły Podstawowej na rok 2023/2024

od 27 lutego do 13 marca 2023 r. kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 19
od 21 do 28 marca 2023r.
kandydaci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 19

Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie i rekrutacja dla kandydatów spoza obwodu prowadzone będą poprzez system elektroniczny dostępny na portalu edu.lublin.eu - dostęp dla rodziców kandydatów z panelu aplikacje dla rodziców:

https://lublin.eu/edu/projekt/aplikacje-dla-rodzicowkandydatow/

lub poprzez aplikację Vulcan NABÓR na stronie szkoły: https://www.sp19.lublin.eu

Zainteresowanych Rodziców/Opiekunów prosimy o kontakt ze szkołą: 81 747 89 43 lub 882 435 077.

WIĘCEJ...


Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza zaprasza absolwentów oddziałów „0” do klasy pierwszej. Nasza szkoła to „Otwarta szkoła”, która łączy tradycję z nowoczesnością. Nasze motto „Bezpiecznie w szkole – odważnie w świat!” przyświeca w codziennej pracy. Dlaczego właśnie Szkoła Podstawowa nr 19? Ponieważ ma wyjątkowy klimat, oparty na budowaniu szkolnej tradycji i dobrych relacjach nauczyciel – uczeń - rodzic.

Co nas wyróżnia, jakie są nasze atuty…

W rankingu szkół podstawowych 2023 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięły udział 53 szkoły podstawowe z Lublina. Bardzo się cieszymy, że osiągnięcia naszej szkoły pozwoliły nam zająć 20 miejsce w Lublinie, a 12 spośród szkół publicznych.
Miejsce 724 w Polsce to też bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, że w rankingu wzięło udział ponad 10 000 szkół. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego wyniku przyczynili! Podczas tworzenia rankingu brano pod uwagę wyniki z egzaminów ósmoklasistów oraz osiągnięcia z konkursów przedmiotowych.

Rekrutacja elektroniczna

Dziennik elektroniczny

Poczta UM

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43
telefon: 882 435 077


e-mail: poczta@sp19.lublin.eu
www.sp19.lublin.eu
Adres ESP na ePUAP /sp19lublin/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: sp19@iod.lublin.eu

Labolatoria_przyszłości plakat

Labolatoria_przyszłości plakat